Welkom op de website van muziekvereniging
De Porijkes
Een greep uit ons repertoire
We make music for fun
De 20 geboden van een goede muzikant

1. Laat uw instrument altijd achter in het repetitielokaal of in de auto voor het geval u de neiging mocht krijgen thuis  
    te repeteren.

2. Kom steeds te laat op de repetitie zodat u extra opvalt.

3. Om uw eigen toon te kunnen controleren dient u steeds iets langer door te spelen nadat de dirigent heeft afgetikt.

4. Het verzuimen van de repetities is een uitstekende methode om uw eigen belangrijkheid goed te laten blijken.

5. Help uw medemuzikanten door zelf zo hard te spelen dat daardoor de fouten van anderen minder opvallen.

6. Om uzelf extra zekerheid te verschaffen kunt u het best vragen stellen omtrent zaken die op eerdere repetities zijn
    besproken.

7. Neem vooral geen potlood mee om aantekeningen te noteren betreffende aanpassingen in uw bladmuziek. U levert  
    dan een positieve bijdrage aan het milieu omdat er minder bomen gekapt hoeven te worden.

8. Om zeker te zijn dat het water goed uit de kleppen en pompen wordt verwijderd , dient u het water zeer luid
    hoorbaar uit uw instrument te blazen. Het best kunt u dit doen tijdens de zeer zachte passages in de muziek. ( 
    kanttekening : voor sommige muzikanten bestaan er geen zachte passages in de muziek ) Dit water dient u over de 
    vloer te verspreiden om de luchtvochtigheid op peil te houden.

9.  Het komt er niet op aan hoe u de muziek op de lessenaar plaatst , als het er maar gemakkelijk van af kan vallen.

10 Zorg vooral dat uw bladmuziek niet eenvoudig op te zoeken is. Dit geeft u en uw medemuzikanten de gelegenheid
    een extra adempauze te nemen.

11. Draag tijdens de repetitie schoenen met harde zolen zodat u , door luid hoorbaar mee te tikken met uw voet , zelf
    goed de maat kunt houden. Bent u niet al te bedreven in het op de maat mee tikken , geen nood ,
    dan kan dit toch een extra percussion-effect aan de muziek toevoegen.

12 Uw reserve rieten kunt u beter thuislaten. Dit voorkomt verlies hiervan .

13 Help de dirigent aan pauze of einde van de repetitie te herinneren door veelvuldig en zeer opvallend op uw horloge
    te kijken. U kunt ook met het horloge schudden indien u twijfelt of het goed loopt.

14 Om zeker te zijn dat het instrument goed in de koffer wordt opgeborgen , kunt u het best ruim voor het einde van
   de repetitie beginnen met opruimen.

15 Het is beslist niet nodig om feesten of afspraken op een andere avond na te komen dan op de repetitieavond zelf.
   U kunt deze feesten en afspraken het best verplaatsen naar de repetitieavond.

16 Weiger altijd consequent om andere dan eerste partijen te spelen. Per slot van rekening maakt u toch muziek voor
   uw eigen plezier.

17 Schud steeds opvallend het hoofd en wijs naar uw medemuzikant(en) als die een fout maken. Zo helpt u de
   dirigent en zal de repetitie vlotter verlopen.

18 Bladmuziek kunt u het beste opgerold of opgevouwen in uw koffer bewaren.

19 Het instrument dient u nooit aan de binnenkant schoon te maken en te oliŽn teneinde slijtage te voorkomen. Wilt 
   u dit persť wel doen , doe dat dan tijdens de repetitie.

20 Zorg er voor dat de stempomp altijd zeer goed vast zit. Anderen kunnen even goed op u afstemmen.
repertoire 2024